Unikátní popisky produktů v e-shopu: Cesta k větším prodejům

Poznámka autora – 2. dubna 2016 – tento text je starý několik let. Určitě lze vycházet z obecných závěrů a doporučení, ale čtenářům doporučuji si dohledat i jiné, aktuální informace. Online marketing se mění každý den a to platí i o přístupu k tvorbě obsahu.

Na českém internetovém poli v současnosti o zákazníka bojuje více než 20 000 aktivních e-shopů. Jejich obrat bude v roce 2013 útočit na hranici 40 miliard korun. Jedná se tedy o obrovský trh, kde je stále těžší se prosadit.

V dnešní době je založení nového internetového obchodu relativně snadné. Šablony stojí pouze několik stovek korun či se můžete stát prostředníkem, který získá kompletní obchod i se zbožím a pouze přeposílá objednávky a čeká na provizi. V tomto prostředí je tedy důležité se maximálně odlišit a své služby profesionalizovat.

Stále velmi opomíjeným segmentem marketingu jsou popisky produktů. Váš e-shop může investovat stovky tisíc korun do reklamy a SEO optimalizace, ale přesto již nedokáže zvýšit prodeje a počet nově příchozích návštěvníků. Profesionálně vyhotovené popisky produktů dokáží zvýšit prodeje až o desítky procent. To vše díky preciznímu cílení a originalitě.

Jaký má být efekt kvalitního popisku produktu?

 • Zaujmout zákazníka
 • Podpořit prodej precizním cílením
 • Dodat podstatné informace přitažlivou formou s maximem originality
 • Vybudovat vztah mezi obchodem a zákazníkem
 • Vytvořit jedinečnou tvář e-shopu
 • Představuje unikátní data pro vyhledávače

S jakými popisky produktů se můžeme často setkat?

Popisy produktů dodané výrobcem

Výhoda: Pouze je zkopírujete a máte hotovo.

Nevýhody:

 • Tyto texty mají desítky až stovky obchodů. Jsou tedy neoriginální a vyhledávače je mnohokrát viděly.
 • Popisky necílí na konkrétní skupinu zákazníků
 • Styl popisku neodpovídá konceptu Vašeho e-shopu
 • Zkopírované popisky nejsou určeny pro české prostředí
 • Jejich kvalita je značně nevyrovnaná

Popisky jsou důležité nejen v online propagaci produktů. Můžete se rozhlížet a inspirovat na řadě míst.

Fotka zveřejněná uživatelem Adam Pýcha (@adampycha),

Žádné popisky produktů

Výhoda: Jakýkoliv krok k zlepšení tohoto stavu je obrovských skokem pro Váš e-shop.

Nevýhody:

 • Nijak nepodporujete prodej
 • Vyhledávače nemají potřebná data
 • Často jsou u produktu umístěny místo textu pouze specifikace, které lze snadno vyčíst i z názvu zboží

Neprofesionální popisky produktů

Výhoda: Alespoň něco je často lepší než nic a jedná se o základ, na kterém lze začít stavět.

Nevýhody:

 • Špatně zvolený styl a cílení může potencionální zákazníky odradit
 • Případné gramatické chyby jsou nepřípustné a dokáží odradit až 90% potencionálních kupců
 • Popisky od copywritera, který se na ně nespecializuje, nemají stoprocentní efekt a jedná se tedy o neefektivní vynaložení času a prostředků

Uspěje ten, kdo dokáže vystoupit z řady

Popisky produktů jsou součástí tzv. inbound marketingu. Tedy souhrnu všech interních činností, které dokáží na Váš web přitáhnout nové návštěvníky a klienty. Klasická reklama funguje vně projektu, je často agresivní, rychle se vyčerpá a vyžaduje časté změny. Nemluvě o velkých finančních nárocích.

S kvalitním inbound marketingem dokážete dodat Vašemu e-shopu obsah, díky kterému si Vás dokáží klienty nalézt sami! Což u internetového obchodu významně zvyšuje pravděpodobnost, že návštěvník se stane zákazníkem.

Jak profesionál vytváří popisek produktu?

1) Důkladné seznámení s produktem, analýza konkurenčních e-shopů a komplexní pohled na komunikační strategii se zákazníkem

Přístup k textům se logicky mění dle konkrétního textaře. Jsou ale pravidla, která je potřeba dodržovat. Určité typy zboží vyžadují specifický přístup k tvorbě popisku produktu. Jinak bude napsán popisek aroma lampy, moderního lednice či francouzské šunky. Obecně lze stanovit několik pravidel:

UDRŽUJME JEDNOTNÝ STYL – Nejen v rámci jednoho produktu, typu produktů, ale dokonce v rámci celého e-shopu lze vytvořit styl, se kterým si zákazníci Váš e-shop spojí. Zde je hlavní výhodou, pokud na projektu pracuje jeden copywriter, který texty vytváří či minimálně kontroluje práci týmu.

BUĎMĚ PŘIROZENÍ – Pokud nepůsobí texty přirozeně, tak je jejich efekt minimální. Zde ovšem záleží na citu autora a cílové skupině. Některé produkty vyžadují specifický styl, který zákazníci očekávají, a může být velmi přínosný. Text musí odpovídat své cílové skupině!

BUĎME PŘESNÍ – Přesní ve významu cílení na zákazníka. Je možné cílit na pohlaví, věkové skupiny, sociální vrstvy, určité oblasti či zájmové skupiny. Každá z nich má svá specifika, a pokud je dokáže text reflektovat, tak bude efekt na prodeje velmi pozitivní.

BUĎME SYSTEMATIČTÍ – Je vhodné zvolit pro tvorbu popisků takové zboží, kde je předpoklad zvýšení prodejů a tady rychlé zhodnocení vynaložených nákladů, ať již časových či finančních. Zároveň je vhodné začínat od zboží, kde je větší potenciál a množství podkladových materiálů. Raději vytvořte přednostně popisek pro mobilní telefon nežli lampičku. Problém výběru vhodného zboží nastává u e-shopů s velkým množstvím položek. Vždy dbejte na svůj cit a pamatujte, že není nutné okamžitě připravit originální popisky pro všechno zboží. I vhodný výběr a cílení dokáže zvýšit prodeje!

BUĎME ORIGINÁLNÍ – Pokud chcete vybočit z řady, tak často musíte překročit zažité konvence. Pokud na trhu působí více než 2000 internetových obchodů s obuví, tak buďte tím prvním, který bude jiný. To se týká nejen popisků produktů, ale ty mohou být začátkem.

BUĎME PROFESIONÁLOVÉ – Vytvoření maximálně kvalitních popisků produktů není otázkou jednoho dne. Je nutné přesně stanovit priority a vytvořit marketingový plán, který bude dodržován.

2) Tvorba textu

Pokud je vytvořen jasný koncept, dle kterého budeme postupovat, a textař důkladně prostudoval všechny materiály, tak je možné vytvořit text relativně rychle. Délka textu a jeho následné naformátování je opět v režii autora.

OPTIMÁLNÍ DÉLKA POPISKU NEEXISTUJE – Můžete se setkat s radou, že je výhodou být stručný. Je ale logické, že kupříkladu u moderní elektroniky, toto pravidlo vůbec nemusí platit. Lze snadno nalézt příklady relativně krátkých popisků, které nejsou vůbec naformátovány a přizpůsobeny konkrétnímu e-shopu, text má tedy minimální efekt. Na stránce vypadá špatně a nedodržuje logické členění, které podporuje návštěvníka k přečtení a ideálně dočtení. I obsáhlý text tedy může být vysoce efektivní.

3) Analýza výsledků a výstupů

Efektivitu změn v e-shopu je nutné sledovat. Z toho důvodu je vždy dobré navázat s copywriterem dlouhodobou spolupráci a na strategii pracovat. Střednědobé a dlouhodobé plánování musí být podstatnou součástí Vaší obchodní strategie.

Věřím, že Vám tento malý vhled do problematiky popisků produktů pomůže ve Vašem podnikání a hlavně k rozhodnutí se do změn na svém e-shopu vrhnout. Pokud budete mít jakékoliv dotazy či připomínky, tak využijte komentáře či mě kontaktujte osobně.