Storyboard může vyprávět příběh i vašemu klientovi. Ukázka kampaně Otevřeme vám oči pro Národní galerii v Praze

Storyboard může vyprávět příběh i vašemu klientovi. Ukázka kampaně Otevřeme vám oči pro Národní galerii v Praze

Před několika dny jsem vám představil svůj nápad na kampaň pro společnost Blažek. Pomocí komiksu můžete snadno prezentovat jednodušší koncepci nebo vtipně doplnit komplexní ideu. Je zásadní, aby vaše mysl souzněla s klientem. Čím kreativnější jsou vaše nápady, je to důležitější podmínka. Byť si můžete stokrát myslet, že si rozumíte, výsledná diskuze nad produktem vás vyvede z omylu. Proto vám dnes chci představit koncept TV / video spotu, vysvětlit využití storyboardu a to nejenom při přípravě video kampaní.

Chystáte-li se na tvorbu video kampaně, se storyboardem se setkáte z pozice klienta i realizátora. Jedná se o velmi důležitou složku procesu výroby spotu, kdy si ujasňujete vizuální pojetí jednotlivých scén. Má-li klient pochopit váš záměr, bude to u videa téměř nezbytné. Samozřejmě lze natočit cokoliv bez storyboardů, ale riskujete, že se s klientem vůbec nemusíte shodnout na podobě výsledku. Navíc je storyboard důležitým materiálem pro režiséra s kameramanem, aby si ujasnili konkrétní podobu záběrů.

Můj blog píši primárně pro marketéry a podnikatele, popis storyboardu je cíleně velmi zjednodušený a zkušený filmař by mě jistě rozcupoval. Žijeme ovšem v době, kdy videa natáčí téměř kdokoliv a jejich tvorba se dostala do portfolia služeb mnoha agentur. Jednou třeba opravdu přijde poptávka vyžadující tvorbu nějakého složitějšího videa a byť ho budete z velké části outsourcovat, tak je potřeba vědět, která bije.

Otevřeme vám oči – Národní galerie v Praze

Ať už pracuji na jakémkoliv nápadu, maličké vizi nebo komplexním marketingovém plánu, tak vždy dbám na to, aby byl výsledek opravdu realizovatelný a dokázal by obstát před určitou mírou kritiky. Přistupuji k tvorbě jako k reálné zakázce. Pokud bych předkládal koncept klientovi, vypadal by stejně nebo velmi podobně jako přiložené materiály.

Proč zrovna Národní galerie?

Národní galerie v Praze je výzvou pro tvorbu brandové kampaně. Nepropaguje některou z dílčích výstav či expozic, ale má podpořit celkové vnímání této instituce. Zároveň v jejím středu nestojí „abstraktní značka“, ale jedno konkrétní místo, což mi přišlo zajímavé. Připravil jsem tedy návrh kampaně, jejímž základním stavebním kamenem je TV spot / video spot. Mrkněte na něj.

Výsledný spot natočený podle tohoto scénáře by nebyl příliš dlouhý. Neměl by překročit minutu. Zkuste si představit, že ho popisujete klientovi pouze slovem. Nemáte-li k dispozici obraz, tak budete muset popsat stohy papíru a přesto nebude výsledek ideální.

Mou koncepci jsem postavil na jednoduchém předpokladu. Národní galerie v Praze je místem, které nám dává nahlédnout na umění ve všech jeho podobách. Často se jedná o nové formy, jenž nejsou úplně jednoduše přijímány staršími ročníky a obecněji velkou částí populace. Umění přehlíží nebo ho nejsou ochotni akceptovat. To galerie mění a možná nám pomůže vidět krásu i mimo její zdi.

Bez storyboardů bych byl úplně ztracen. Scénář samozřejmě není složitý, neobsahuje mnoho textu, ale jeho vyznění mění i drobné odchylky. Ty si neuvědomíte, pokud si je nenamalujete a dáte jim vizuální podobu. Nezapomínejme, že se stále bavíme o reklamní kampani. Chceme podpořit brand galerie a ideálně jí přinést nové návštěvníky. Každý záběr a každé slovo k tomu musí směřovat.

Storyboard může vyprávět příběh kampaně

Pracujete-li v agentuře, představujete klientům komplexní kampaně. Propojujete online formáty, outdoorovou reklamu, print či dokonce televizi. Vše má zpravidla nějakou časovou souslednost a konkrétní cíl. Čím je kampaň větší, složitější či inovativnější stává se pro klienta hůře pochopitelnou. Nakonec se z ní stane abstraktní neuchopitelný slepenec, což je špatně. Proč kampaň nepředstavit formou storyboardu?

Z mého pohledu se jedná o dokonalou formu prezentace. Předložíte klientovi precizně zpracovaný scénář kampaně z pohledu jednoho nebo klidně více zákazníků. Jasně můžete popsat a hlavně vizualizovat, kde se s reklamou setkává, jakou bude mít podobu a jak by měl zákazník ideálně reagovat. Od prvního kontaktu až po provedení konverze či jiného cíle.

Doplňte svou dokumentaci a prezentaci o storyboardy. Nechť se stane každá vaše kampaň příběhem. V následujících týdnech vám opět ukáži, jak by to mohlo vypadat v mých představách.


Jak se vám líbí koncept mé kampaně pro Národní galerii? Zkoušeli jste si někdy napsat scénář nebo namalovat storyboard? A vidíte možnosti využití storyboardů ve vašem podnikání? Děkuji za každý komentář.