Jaká je poptávka po coworkingu na Mladoboleslavsku? Mám data

Jaká je poptávka po coworkingu na Mladoboleslavsku? Mám data

V květnu roku 2016 jsem prezentoval svůj záměr otevřít na mladoboleslavku nový coworking, který zde jednoduše chybí. Pokud by se vše podařilo připravit do konce minulého roku, bylo by to skvělé, ale věděl jsem, že se jedná o šibeniční termín. Nakonec jsem měl jiné povinnosti a coworking se přesunul na druhou kolej. Nicméně neusnul a stále ho v hlavně mám. Minimálně jsem získal zajímavá data a chci se s vámi o ně podělit.

Je coworking vůbec potřeba?

Nejzajímavější data z dotazníku vám budu prezentovat formou grafů, ale čísel mám k dispozici mnohem více. Celkově dotazník vyplnilo 25 respondentů. To není úplně špatné číslo, protože jsem cílil čistě na podnikatele nebo začínající podnikavce. Očekával jsem, že bude převaha žen, což se potvrdilo. Z celkového počtu jich bylo 60 %.

Jaká je poptávka po coworkingu na Mladoboleslavsku? Mám data

Hned úvodní graf je velmi zajímavý. Lehce vedou aktivní podnikatelé, ale v závěsu je následují lidé, kteří o podnikání zatím pouze uvažují. Z pohledu provozovatele coworkingu je to relativně nepříjemné zjištění. Podnikatel v naprostých počátcích bude naše služby využívat rozhodně méně, než aktivní a zaběhlý podnikatel.

Žádné překvapení se nekonalo u otázky, zda lidé již služby sdílené kanceláře využili. 80 % respondentů odpovědělo, že nikoliv a zároveň jich stejný počet pociťuje absenci této služby. V lokalitě, kde žádná klasický coworking nefunguje, je to logické.

Jaká je poptávka po coworkingu na Mladoboleslavsku? Mám data

Výsledky této otázky mě naplňují mírnou skepsí. Mladá Boleslav bude jasným lídrem, ale že Mnichovo Hradiště a možnost „kdekoliv, kam se dá dojet autem či MHD“ takto propadnou, jsem nečekal. Na tuto poptávku budu muset zareagovat a výrazně zvážit, zda je Mnichovo Hradiště opravdu správnou cestou, byť z hlediska nákladů výrazně výhodnější.

Jaká je poptávka po coworkingu na Mladoboleslavsku? Mám data

Coworking má mnoho výhod. Osobně bych se vsadil, že zvítězí klid na práci. Respondenti mě však mile překvapili, protože jako největší benefit označili s drtivou převahou Kreativní prostředí a možnost navázání spolupráce. Více než polovina dotazovaných mně tedy dává návod, jak koncepci coworkingu upravit k jejich spokojenosti.

Zásadním dotazem pro mě byla i frekvence návštěv coworkingu. 64 % dotazovaných by služby využilo 3x týdně, 32 % jednou týdně a pouze jeden člověk by coworking navštívil 5x do týdne.

Jaká je poptávka po coworkingu na Mladoboleslavsku? Mám data

Průměrná výše měsíční paušální platby, kterou jsou respondenti ochotni akceptovat, je 1120 Kč.  Je to málo nebo hodně? Za mě se s tím dá pracovat, byť je to na hraně. Dalším zajímavým výsledkem je poptávka po vlastním stálém pracovním místě. Vyžadovalo by ho 68 % respondentů.

Výraznou část dotazníku jsem věnoval potřebám maminek s dětmi. Moje koncepce by s jejich potřebami měla výrazně operovat a vytvořit prostředí, které je pro ženy podnikatelky ideální. Že se nejedná o úplně zcestnou myšlenku mi potvrdilo 52 % respondentů a to vyrovnaně z řad mužů i žen! Téměř totožný výsledek přinesla otázka, zda by byla využita služby hlídání dětí. Možná otvírám školku a ani o tom nevím…

Jaká je poptávka po coworkingu na Mladoboleslavsku? Mám data

80 % respondentů projevilo zájem o spolupráci na projektech a dalších formách kooperace. Má-li něco potvrzovat ideu coworkingů, je to právě tento graf. Nejen v Praze jsou podnikatelé osvícení. Zde je důkaz! Naprostá většina kladných odpovědí také zazněla na dotaz, zda by byla využívána odborná knihovna. Mohu se pouze tiše radovat a přemýšlet, jak rozsáhlá bude.

Jaká je poptávka po coworkingu na Mladoboleslavsku? Mám data

Poslední otázky je důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Pokud se coworking skutečně otevře, nesmí být krátkodobou záležitostí. Od počátku musíme diverzifikovat zdroje a obdobné služby mohou být cestou. Byť se bude jednat o menší zařízení, jeho služby musí být pestré a ideálně inovativní. Téměř polovina dotázaných by využila vedení účetnictví nebo daňové poradenství. Za test to tedy minimálně stojí a určitě lze nalézt další služby, které podnikatelé využívají a centralizovat je v našem coworkingu.