Studium a akademické práce

Studium

www.kpes.upol.cz – Zásadní životní zkušeností a zlomem byl příchod do Olomouce a studium na katedře Politologie a evropských studií. Akademický svět miluji a věřím, že se do něj jednou opět navrátím.

www.slu.cz/opf/cz – Protože mě atmosféra VŠ velmi bavila, tak jsem si naložil ještě studium oboru Marketing a management. Jednalo se o relativně krátkou zkušenost, kterou ovšem považuji za velmi pozitivní. Poznal jsem další vysokou školu a kombinované studium. Mohu tedy srovnávat a hodnotit.

www.oamb.cz – Čas letí a je tomu již několik let, kdy jsem maturoval na Obchodní akademii v Mladé Boleslavi. Mnoho lidí by bylo v šoku, kdyby zjistili, že jsem držitelem praktické maturitní zkoušky z účetnictví akciové společnosti. Pokud bych měl ocenit jednu jedinou věc, kterou mi OAMB přinesla, tak je to státní zkouška z korektury textu na PC a s tím spojené psaní všemi deseti.

www.zsbenese.cz – Protože v mládí je člověk nejvíce ohebný a formovatelný k obrazu svého okolí, tak je důležité zmínit i moji základní školu, která hrdě nesla jméno Dr. Edvarda Beneše.

Akademické práce

V této sekci svého webu jsme se rozhodl uveřejnit texty, které jsem vytvořil v průběhu svého studia. Některé se věnují problematice, která je v ČR relativně opomíjena a snad budou přínosné. Naleznete zde také podklady ke kurzům které jsem absolvoval – doufám, že je využijí nejen studenti politologických věd, ale také veřejnost se zájmem o tato témata.